Skip to main content

Free media training at Radio Študent!

acf mmg

Radio Študent and Slovene Philanthropy are continuing with the project Migrants Giving Voice to Migrants.
We will carry out a series of workshops which reflect the situation on the ground and specific needs of immigrants in Slovenia for successful advocacy.
First training course (journalism, video production and social media management) will start at the end of March 2022. The activities are expected to take place once a week and last until the end of June.

All project activities will be held in English and are free of charge! Prior knowledge or experience are not required.

Application deadline: 29.3.2022

If you are interested in joining the workshops, apply here! You can apply for more workshops!

The first joint introductory meeting for all workshops will take place on Wednesday,  30.3.2022 at 5 pm in the premises of Slovenian Philanthropy, and the next individual meetings will take place in the premises of Radio Študent.

Eligible participants for all workshops: Immigrants who have come to Slovenia in the past 10 years. 

__ 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢 workshop __

- Content: The participants will learn about the role community media play in empowerment of vulnerable groups. Participating in practical workshops they will gain journalistic and radio skills needed for the production of various journalistic content. After acquiring the basics they will be trained to work in the fields of media and advocacy.
- Workshop objective: participants become regular coauthors of the migrant radio show
Enolončnica at Radio Študent.
- Trainers: Experienced journalists from Radio Študent
- Duration: 30. 3. - 30. 6. 2021 (once a week)
- The number of participants is limited to a maximum of 10 participants.

__ 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 workshop __

- Content: The participants will gain practical skills to run different social media channels in order to advocate for the vulnerable group needs and promote various activities of the community which will hopefully emerge throughout the project. After participating in introductory workshops they will take on the role of active social media managers and start producing and posting multimedia content on social media profiles.
- Workshop objective: participants become active managers of the vulnerable group social media channels (Check out Enolončnica on
FB and IG)
- Trainers: Experienced social media managers from Radio Študent
- Duration: 30. 3. - 31. 5. 2021 (once a week)
- The number of participants is limited to a maximum of 6 participants.

_Video produciton workshop_
- Content: Participants will take part in guided practical workshops, where they will learn the basics of simple video production of videos for social media (screenwriting, video recording and editing). Through the training, participants will gain practical knowledge in the field of video production for the promotion of media advocacy for migrant rights.

- Workshop objective: Acquiring basic knowledge of filming and editing, with which participants can actively contribute to the creation of simple videos aimed at advocating for migrant rights
- Trainers: Experienced co-workers of the video section of Radio Študent
- Duration: 30.03.2022 - 30.06.2022
- The number of participants is limited to a maximum of 6 participants.

[Slovensko]

Slovenska Filantropija in Radio Študent nadaljujeta z izvajanem projekta Migrant Migrantu glas. Zopet bomo izvedli različne aktivnosti v obliki usposabljanj, ki so prilagojena stanju na terenu in specifičnim potrebam priseljencev za uspešno zagovorništvo. S prvimi delavnicami s področja novinarstva, upravljanja družbenih omrežij  in video produkcije začnemo že konec marca 2022. Aktivnosti bodo trajale do predvidoma konca junija. 

Vse aktivnosti bodo potekale v angleščini in so brezplačne! Predznanje in predhodne izkušnje niso potrebne.

Rok za prijavo: 29.3.2022

Prvo skupno srečanje za vse delavnice bo 30.3. Ob 17h v prostorih Slovenske Filantropije, naslednja posamična srečanja pa se bodo odvijala v prostorih Radia Študent. 

Vseh delavnic se lahko udeležijo priseljenci, ki so prišli v Slovenijo v zadnjih 10 letih.
 

__ 𝙉𝙤𝙫𝙞𝙣𝙖𝙧𝙨𝙠a delavnica __
- Vsebina: Udeleženci spoznajo vlogo skupnostnih medijev pri opolnomočenju ranljivih skupin, se udeležijo vodenih praktičnih delavnic novinarskih in radijskih veščin ter priprave različnih vrst novinarskih prispevkov. Skozi usposabljanje udeleženci usvojijo osnovna praktična znanja o delu na radijskem mediju na širšem področju medijskega delovanja ter zagovorništva.

- Cilj: udeleženci postanejo redni sodelavci migrantske radijske oddaje Enolončnica na Radiu Študent.
- Izvajalci: Izkušeni novinarji Radia Študent
- Trajanje: 30.03.2022 – 30.06.2022 (enkrat tedensko)
- Število udeležencev je omejeno na 10

__ Delavnica upravljanja 𝙙𝙧𝙪𝙯̌𝙗𝙚𝙣𝙞𝙝 𝙤𝙢𝙧𝙚𝙯̌𝙞𝙟 __

- Vsebina: Udeleženci se udeležijo vodenih praktičnih delavnic uporabe družbenih omrežij za medijsko zagovorništvo in promocijo drugih dejavnosti ranljive skupine. Po uvodnih srečanjih kmalu prevzamejo aktivno vlogo v usposabljanju, ko začnejo sami pripravljati multimedijske vsebine za objave na različnih družbenih omrežjih.
- Cilj: udeleženci postanejo aktivni upravljavci kanalov ranljive skupine na družbenih omrežij

- Izvajalec: Izkušeni upravljaleci družbenih omrežij Radia Študent in zunanji strokovnjaki.
- Trajanje: 30.03.2022 - 30.05.2022

_Delavnica video produkcije_ 

- Vsebina: Udeleženci se udeležijo vodenih praktičnih delavnic, kjer se bodo spoznali z osnovami snemanja in video montaže ter produkcijo krajših videov za družabna omrežja Skozi usposabljanje bodo udeleženci pridobili praktična znanja na področju video produkcije za medijsko zagovorništvo in promocijo drugih dejavnosti ranljive skupine.
- Cilj: pridobitev osnovnega znanja snemanja in montiranja, s katerim lahko udeleženci aktivno prispevajo k oblikovanju objav za družbena omrežja ranljivih skupin

- Izvajalec: Izkušeni sodelavci video sekcije Radia Študent
- Trajanje: 30.03.2022 - 30.05.2022